Orthodontie Kliniek Zaandam

MRA-BEUGEL

Sommige mensen hebben regelmatige ademstilstanden tijdens het slapen. Deze ademstilstanden, of apneus, kunnen optreden doordat spieren tijdens de slaap ontspannen, waardoor de tong en zachte delen in de keel de ademhaling blokkeren. Dit heet obstructieve slaapapneu-syndroom, afgekort OSAS.

De diagnose kan gesteld worden door een longarts, KNO-arts of neuroloog, al dan niet verbonden aan een “Slaapcentrum”. De artsen bepalen welke behandeling het beste kan worden uitgevoerd.
Eén van de manieren om OSAS te behandelen is om gebruik te maken van een Mandibulair Repositie Apparaat (MRA).


Zie voor verdere informatie: